آیا هزینه‌ها شامل مالیات هم می‌شن؟

    بله! البته مالیات تنها از فروش گرفته می‌شه و نه خرید. همینطور این مالیات از تمام ابزارها گرفته نمی‌شه؛ مثلا معاملات واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری معاف از مالیات است.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.