آیا عضویت در طرح پشتیبان، محدودیتی برای برداشت از حسابم ایجاد می‌کنه؟

    خیر! بعد از عضویت در طرح پشتیبان تمامی فرآیند واریز و برداشت وجه به حسابت مثل قبل است و تغییری نمی‌کنه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.