جلسه 3) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

جلسه 4) افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

جلسه 6) مقایسه روش‌های افزایش سرمایه در اکسل

جلسه 7) مثال افزایش سرمایه از محل سود انباشته نماد دعبید

جلسه 8) مثال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نماد بکاب

جلسه 9) مثال افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران نماد وجامی

جلسه 10) مثال افزایش سرمایه از محل صرف سهام نماد گلدیرا

سازوکار افزایش سرمایه از محل تجدید ازیابی دارایی‌ها را بهتر یاد بگیرید
درباره درس

در افزایش سـرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت دارایی‌های ثابت مشهود خود مانند زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرمایه‌گذاری‌ها و… را مورد تجدید ارزیابی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، ارزش دارایی‌های یک شرکت بر اساس نرخ تورم کشور ارزیابی شد‌ه و در ترازنامه به‌روز می‌شود. با به‌روز شدن ارزش دارایی‌ها، امکان استفاده از تسهیلات مالی بیشتر نیز وجود دارد. این عمل در شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند به‌عنوان محرکی برای تجدید حیات شرکت‌ها محسوب شود.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.