جلسه 8) محاسبه تحلیل حساسیت در اکسل

پیش‌بینی اجزای بهای تمام شده شامل مواد مصرفی، دستمزد و سربار تولید در اکسل
درباره درس

بهای تمام شده شرکت تولیدی یکی از مهم‌ترین اجزای مالی کسب‌وکارهای تولیدی است. این آیتم در شرکت تولیدی نشان‌دهنده هزینه‌های مستقیم قابل انتساب به تولید کالاها توسط یک شرکت است. اجزای این مفهوم معمولا شامل هزینه مواد، هزینه‌های نیروی کار که مستقیماً درگیر در تولیداند و سربار ساخت است که مستقیماً به تأسیسات واحد تولیدی مرتبط است. 

محاسبه بهای تمام شده شرکت نیازمند فهم درست کسبت و کار و فرایند تولید شرکت است و در عین حال نیازمند فهم ماهیت اجزای بهای تمام شده است که در نهایت بتوان از روابط موجود، پیش‌بینی درستی از هزینه‌های اتی شرکت نماییم.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.