جلسه 8) محاسبه تحلیل حساسیت در اکسل

معرفی روش‌های ارزشگذاری شرکت‌ها (روش‌های تنزیل جریانات نقدی، نسبتی و NAV)
درباره درس

ارزشگذاری به روش تنزیل جریانات نقدی: این روش، ارزش‌گذاری را بر اساس جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی انجام می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر این روش تلاش می‌کند تا ارزش سرمایه‌گذاری امروز را بر اساس پیش‌بینی‌هایی از میزان پولی که در آینده ایجاد خواهد شد بسنجد.

ارزشگذاری به روش نسبتی: در این روش، ارزش یک دارایی با توجه به چگونگی قیمت‌گذاری‌ دارایی‌های مشابه، برآورد می‌شود. برای انجام این مقایسه، ابتدا قیمت‌ها به نسبت‌هایی تبدیل می‌شوند و سپس این نسبت‌ها در میان شركت‌هایی كه قابل قیاس هستند مقایسه می شود.

ارزشگذاری به روش خالص ارزش دارایی‌ها: NAV مخفف کلمه Net Asset Value و به معنای ارزش خالص دارایی است. در واقع NAV نشان‌دهنده کل خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت یا یک صندوق سرمایه‌گذاری است. این شاخص معیاری استانداردشده است که برای مقایسه عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به ‌عبارت‌ دیگر ارزش دارایی‌های خالص، شاخصی در بورس اوراق بهادار است که برای ارز‌یابی و برآورد ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، استفاده می‌شود.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.