جلسه 8) محاسبه تحلیل حساسیت در اکسل

در این جلسه انواع روش‌های مورد استفاده جهت تحلیل شرکت‌ها مورد بحث قرار گرفته شده است.
درباره درس

تحلیل بنیادی: روشی است که افراد می‌توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف اقتصادی و مالی ارزیابی کنند. تحلیل بنیادی هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد در نظر می‌گیرد.

چهارمرحله اصلی در تحلیل بنیادی: 1. بررسی وضعیت کلی اقتصاد جهان ؛ 2. بررسی وضعیت اقتصاد کشور ؛ 3. بررسی وضعیت صنعت ؛ 4. بررسی و ارزشگذاری شرکت

تحلیل تکنیکال: پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده‌های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و …

سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال: 1. همه چیز در قیمت نهفته است؛ 2. قیمت‌ها براساس روندها حرکت می‌کنند؛ 3. تاریخ همیشه تکرار می‌شود

تابلو خوانی و جریانات نقدینگی: مهندسی معکوس؛ استفاده از فیلتر نویسی و روش‌های مختلف برای شناسایی نمادهایی که با اقبال سهامداران همراه‌اند.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.