تسلط به محاسبات بازار طلا نیاز جدی هر خریدار
درباره درس

بازار طلا از ابزارها و اصطلاحات زیادی تشکیل شده است. به عنوان مثال طلا در عیارهای مختلفی عرضه و معامله می‌شود. هم چنین وزن‌های مختلف و نحوه سنجش آن‌ها مثل مثقال و گرم هم بر این پیچیدگی افزوده است.

در این جلسه فرمول های مهم بازار طلا که برای خرید و فروش طلا و سکه باید به آن‌ها تسلط داشته باشید می پردازیم.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.